Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã sử dụng NaNa Lingo - Ứng dụng học ngoại ngữ thông qua việc tự học và thực hành trực tuyến.

Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ của NaNa Lingo, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong "Điều khoản sử dụng & Quyền riêng tư" này thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản trên ứng dụng. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ lần đầu tiên.

Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về điều khoản sử dụng của chúng tôi và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi cho chúng tôi thư điện tử hoặc liên hệ với chúng tôi qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ bạn cần đăng ký tài khoản thông qua tài khoản Google hoặc Facebook. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho chi tiết tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Tài khoản của bạn chỉ được sử dụng bởi bạn và không được chia sẻ, hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân nào khác. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi qua trang liên hệ với chúng tôi đối với bất kỳ việc sử dụng bị nghi ngờ hoặc thực tế trái phép hoặc gian lận nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về an ninh.

 

3. Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn phải đảm bảo bổ sung thông tin email hoặc số điện thoại một cách chính xác để đảm bảo tài khoản được hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt. Tên hiển thị, ảnh đại diện không vi phạm thuần phong mỹ tục, gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến người sử dụng dịch vụ. Chúng tôi có quyền khóa hoặc dừng tài khoản mà không cần thông báo đến bạn.

 

4. Nghĩa vụ của người sử dụng

Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào quá trình học tập và chia sẻ với các thành viên trên hệ thống. Do đó bạn phải tôn trọng các thành viên trên hệ thống, không gây kích động, đăng nội dung xấu gây ảnh hưởng đến các thành viên trên hệ thống. Chúng tôi có quyền khóa hoặc dừng tài khoản mà không cần thông báo đến bạn.

 

5. Giấy phép của bạn

Bạn và chỉ bạn được sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp với tư cách cá nhân. Mọi tài nguyên: Hình ảnh, Video, Nội dung bài học ... được sử dụng trên ứng dụng thuộc quyền sở hữu của NaNa Lingo và bạn không được phép sử dụng lại với bất kì mục đích: Sao chép, bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng... nào khác.

 

6. Cơ chế xử lý vi phạm

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc xóa tài khoản, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà được cho là hợp lý. Nếu có khiếu nại về thông tin bị xem là vi phạm và / hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại thỏa thuận này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến chúng tôi qua trang liên hệ.

 

7. Thay đổi chính sách về "Điều khoản sử dụng"

Chúng tôi có thể thay đổi "Điều khoản sử dụng" này bất cứ lúc nào và khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng phiên bản cập nhật trên trang hiện tại. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và ứng dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin sau khi chúng tôi đã cập nhật chính sách, bạn đồng ý với chính sách, bảo mật và nghiệp vụ bảo mật sửa đổi được mô tả trong đó.