Học Tiếng Anh
giao tiếp trực tuyến!

Xem thêm →

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ, tự tin giao tiếp

Với hơn 150+ bài hội thoại giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp, phát âm, phản xạ tự nhiên. Ngoài ra bạn có thể thực hành Online với tất cả các thành viên trên hệ thống làm cho việc học không bao giờ nhàm chán.

Không ngừng cải thiện ứng dụng toàn diện hơn giúp bạn nâng cao trình độ tiếng anh một cách tốt nhất.

Nâng cấp tài khoản chỉ từ 49k/ 1 tháng
Tự tin

giao tiếp

Học

giao tiếp 1 : 1

Cải thiện

phát âm

Nâng cấp tài khoản

Gói 1 năm

Khuyến mại 40% ~ 1600 đ/ngày
Giá KM 590.000đ (989.000đ)
30 chủ đề/ 150+ bài học

- Mở khóa tất cả chủ đề
- Tự học giao tiếp
- Học giao tiếp Online
- Học từ vựng
- Thử thách hàng ngày
- Tăng điểm tích lũy hàng ngày


Mua

Gói trọn đời

Khuyến mại 40% - Số lượng có hạn
Giá KM 1.799.000đ (2.999.000đ)
30 chủ đề/ 150+ bài học

- Mở khóa tất cả chủ đề
- Tự học giao tiếp
- Học giao tiếp Online
- Học từ vựng
- Thử thách hàng ngày
- Tăng điểm tích lũy hàng ngày


Mua

Miễn phí

Giới hạn chức năng
Giới hạn bài học
4 chủ đề / 27 bài học

- Giới hạn chủ đề
- Tự học giao tiếp
- Học giao tiếp Online
- Học từ vựng
- Thử thách hàng ngày
- Giới hạn tích lũy điểm


Free